Visa Úc cho khách nước ngoài

• Canada • Hong Kong (SAR PRC) • Japan • Malaysia • Singapore • Korea, Rep of (South) • United States

• Brunei – Darussalam• Andorra • Austria • Belgium • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic

• Denmark • Estonia • Finland • France • Germany• Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia

• Liechtenstein • Lithuania • Luxembourg • Malta • Monaco• The Netherlands • Norway • Poland

• Portugal • Romania • Republic of San Marino • Slovak Republic • Slovenia • Spain• Sweden • Switzerland

• United Kingdom – British Citizen • Vatican City (Holy See).

Hồ sơ gồm:

– PASSPORT COPY

– HỌ TÊN CHA MẸ, NGÀY THÁNG NĂM SINH, ĐỊA CHỈ, SĐT TẠI MỸ

– HỌ TÊN, SĐT, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ TẠI ÚC

– ĐÃ TỪNG ĐI ÚC CHƯA? ĐI BAO LÂU? ĐI NGÀY NÀO